Декларация за поверителност

Политика за поверителност GDPR

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Солид Комерс отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование : Солид Комерс-Панов и Ко ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ : BG 175269670
Седалище и адрес на управление: София, бул.Христо Смирненски №8
E-mailsolidkomers@abv.bg ;
office@solidcommerce.eu
Телефон : +359
 888 620 358

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

1.   Солид Комерс събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас услуги,като изрично получава Вашето съгласие.

2.   Солид Комерс  спазва следните принципи:

·        законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

·        ограничение на целите на обработване

 

3.   Видове данни, които Солид Комерс  събира:

Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас услуги

1.   Солид Комерс не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 

·        разкриват расов или етнически произход;

·        разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

·        генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

2.   Срок на съхранение на личните Ви данни

Солид Комерс съхранява Вашите лични данни 300 дни след изпращане на поръчката.

3.   Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни:

·        Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Солид Комерс за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

·        Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от Солид Комерс потвърждение, дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

·        Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до Солид Комерс.

·        Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от Солид Комерс изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Солид Комерс има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

·        Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от Солид Комерс да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

·        Право на преносимост

Вие можете да поискате от Солид Комерс директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

·        Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Солид Комерс